PRAKTISCHE INFO

Staat er binnenkort een afspraak met jouw therapeut ingepland? Neem even onderstaande informatie door, zodat uw sessie vlekkeloos kan verlopen.


MEE TE BRENGEN

    •    Voorschrift voor kine (niet nodig voor osteopathie)

    •    Identiteitskaart

    •    Klevertje van de mutualiteit

    •    Eventuele verslagen en beeldvorming (RX, scan, echo…)

    •    Gegevens verzekeringsdossier bij arbeidsongeval


TARIEVEN

Er kan enkel cash, Bancontact of Payconiq afgerekend worden.


Eerste behandeling in de praktijk (aan te raden – 60 min): 73 euro

Eerste behandeling in de praktijk (dringende – 30 min): 40 euro

Vervolgbehandeling in de praktijk: 33 euro

Huisbezoek: 36 euro


OSTEOPATHIE

    •    Eerste behandeling: 69 euro

    •    Vervolgbehandeling: 54 euro


Er wordt telkens per behandeling afgerekend. Hiervan krijg je tien euro terug van de ziekenkas en dit vijf à zeven keer per jaar, afhankelijk van ziekenkas.


KINESITHERAPIE

Wij raden een eerste behandeling van 60 minuten aan, een dringende optie is een eerste behandeling van 30 minuten:


    •     Eerste behandeling in de praktijk: 81 euro (60 min.) of 44 euro (30 min.)

    •   Vervolgbehandeling: 37 euro


Wij werken als niet-geconventioneerde therapeuten. Wat wil dat zeggen? Je hebt recht op terugbetaling van de ziekenfondsen, maar de tarieven zijn afhankelijk van je sociaal statuut. Er wordt afgerekend per vier à vijf behandelingen.


MEDISCHE INFORMATIE

Het beschikken over actuele medische informatie kan soms van belang zijn voor jouw behandeling bij Flow. Het kan gebeuren dat medische gegevens worden opgevraagd bij jouw huisarts of specialist of dat deze op de hoogte worden gebracht van het verloop van jouw klachten.


AFSPRAAK AANPASSEN

Ben je verhinderd op het moment van de afspraak, gelieve dit minimaal 24 uur vóór aanvang van de behandeling door te geven. Afspraken die niet tijdig afgezegd zijn, worden in rekening gebracht.

MAAK EEN AFSPRAAK

Gellenberg 4, Lubbeek    |    Dorpsstraat 47, Lubbeek | +32 (0)479 72 47 51 -  info@flowlubbeek.be

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie ons privacybeleid voor details.

OK